TONA AS er en grossist og importør med lager lokalisert i Bergen. Vårt sortiment omhandler peis og pipe. Vi har i vårt sortiment produkter til rehabilitering av piper/skorsteiner samt piper/skorsteiner til nybygg. Utover dette representerer vi et bredt sortiment av peisinnsatser og peisomramminger.

Vi jobber kontinuerlig for å utvikle nye og bedre produkter til håndtering av vedfyrt oppvarming. Oppvarming med ved er et miljøvennlig tiltak hva angår CO2, da vedfyring er 100% klimanøytralt. Vedfyrt oppvarming er en svært viktig resurs i oppvarming av de norske hjem. Dessverre er svevestøv fra vedfyrte ovner en bidragsyter til det totale utslippet av svevestøv i Norge, denne utfordringen vil vi jobbe med å finne løsninger til.

 

TONA AS

Org. nummer NO 912 061 361 MVA

Besøksadresse:
Leirvikåsen 39
5179 Godvik

Postadresse:
Postboks 80
4368 Varhaug

Tlf: +47 55 62 96 80
E-post: post@tona.no

Christian Grove
Tlf: +47 93 86 30 17
E-post: christian@tona.no